Till startsida

Yrkeslärarprogrammet

Det finns ett stort behov av behöriga yrkeslärare som kan arbeta i gymnasieskolans yrkesprogram och i vuxenutbildningen. Yrkeslärarprogrammet är en kortare utbildning för dig med arbetslivserfarenhet och som vill arbeta som lärare.

Informationsträffar för dig som funderar på att söka

Till höger finns en lista på höstens informationsträffar.

Yrkeslärarprogrammet är en utbildning som fokuserar på specifika yrkeslärarkunskaper. En stor del av utbildningen sker på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen genom så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är den mer praktiska delen av utbildningen. Yrkesläraren undervisar elever i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen i yrkesämnen utifrån sina yrkeskunskaper. Som färdig lärare blir du den som utifrån din yrkeskunskap förmedlar kunskap och ger eleverna en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. Utbildningen leder till yrkeslärarexamen och omfattar 90 hp.

Programmet ges på halvfart, distans. Studenterna träffas för föreläsningar, seminarier, workshoppar och examinationer vid 3 tillfällen om totalt 5-6 dagar per termin på universitetet. Resten av utbildningstiden sker på distans via en digital lärplattform (GUL). Ofta genom basgrupper och med stöd av lärare.

Utbildningsvetenskaplig kärna och yrkesdidaktik

Den utbildningsvetenskapliga kärnan utgör den största delen av utbildningen. Följande kurser ingår.

Lärandeteorier och yrkeskunnande för yrkeslärare

Här knyts ditt tidigare yrkeskunnande ihop med det nya yrkeskunnandet om att vara yrkeslärare.

Styrsystem, organisation och bedömning för yrkeslärare

Denna kurs handlar om skolorganisation och styrdokument, som yrkesprogrammens programstruktur, ämnesplanernas innehåll och kunskapskrav.

Yrkesdidaktiska tillämpningar för yrkeslärare

Denna kurs knyter ihop kunskaper förvärvade i de första två kurserna med erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen. På detta sätt ger de inledande kurserna i utbildningen ett tydligt yrkesdidaktiskt avstamp.

Utvärdering för yrkeslärare

Denna kurs har fokus på specifika frågor om yrkesutbildning. Här studerar du statistik om yrkesutbildning, olika utvärderingsformer och kvalitetsredovisningar – nationella och lokala – men också grundläggande frågor om hur man kan producera och skapa kunskap om lärande och utbildningsresultat.

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare

Här kommer konflikthantering i skola och arbetsliv in som ett tema, precis som frågor om kön, klass och etnicitet i yrkesutbildningar.

Specialpedagogik för yrkeslärare

I denna kurs ligger fokus på att få kunskap om utbildning för elever som av olika skäl är i behov av särskilt stöd.

Styrdokument, bedömning och betygsättning för yrkeslärare

Här är huvudfokus bedömning, validering och betygsättning av elever i yrkesutbildning. Denna kurs knyts till ett yrkesdidaktiskt utvecklingsarbete som ska planeras i den utbildningsvetenskapliga kärnans sista kurs.

Utvecklingsarbete och aktionsforskning för yrkeslärare

Kursen genomförs som en del av de 15 hp verksamhetsförlagd utbildning som avslutar Yrkeslärarprogrammet. Detta arbete avslutas med två examinerande seminariedagar då studenterna presenterar sina aktionsforskningsprojekt och diskuterar det med övriga kursdeltagare.

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del i utbildningen. VFU omfattar 30 hp och innebär att delar av din utbildning genomförs på en gymnasieskola eller inom vuxenutbildningen. Under handledning av en yrkeslärare får du pröva och utveckla din yrkeslärarroll utifrån din yrkeserfarenhet och de kunskaper som du förvärvar genom den utbildningsvetenskapliga kärnan och i yrkesdidaktiken. Genom VFU:n får du alltså möjlighet att planera, genomföra, reflektera över och diskutera egen undervisning, vilket ger viktiga erfarenheter.

Om du redan arbetar som obehörig yrkeslärare kan du göra VFU i din tjänst. Övriga får en VFU-placering genom universitetet. Placeringen kommer att vara i Västra Götaland eller Halland om inte annat är överenskommet.

Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om Yrkeslärarprogrammet och få information om kursplaner mm, se Yrkeslärarprogrammets öppna sidor på GUL. Du kan bland annat se filmer från utbildningen.

Informationsträffar

10/9 kl. 13.00 - Arbetsförmedlingen Angered, Angeredsvinkeln 27, Hörsalen
12/9 kl. 10.30 - Arbetsförmedlingen Centrum, Järnvågsgatan 3, Lokal: 101
15/9 kl. 10.30 - Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Gamlestadsvägen 4: Stora Salen
16/9 kl. 17:15-19, Läroverksgatan 15, Pedagogen hus B, Sal: BE 016
18/9 kl. 14.00 - Arbetsförmedlingen Centrum, Järnvågsgatan 3, Lokal: 101
6/10 kl 17:15-19, Läroverksgatan 15, Pedagogen hus B, Sal: BE 016
7-9/10 kl. 9-17 Scanautomatik och processteknik, Svenska mässan

Träffarna på Pedagogen fokuserar på själva ansökningsprocessen och innehåll i kurser medan de andra träffarna är till för att väcka intresse för utbildningen och yrket. Ingen anmälan krävs. För att komma in på svenska mässan krävs en entrébiljett. Gratis biljett skriver du ut här

Hitta kursplan

Kursplan

Terminstider

Höstterminen 2014

1/9 introduktion för nyantagna

1/9 – 2/11 (kurs 1)
3/11 – 18/1 (kurs 2)

Vårterminen 2015

19/1 introduktion för nyantagna

19/1 – 24/3 (kurs 1)
25/3 – 5/6 (kurs 2)

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta