Till startsida

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en viktig del i samtliga lärarutbildningar. Nedan finner du länkar till respektive program.

Lärarprogrammet LP01

(antagning t.o.m. VT2011)

VFU inom Lärarprogrammet
VFU inom Korta programmet
VFU utomlands

Lärarutbildning LP11

(antagning fr.o.m. HT2011)

VFU inom Förskollärarprogrammet
VFU inom Grundlärarprogrammet
VFU inom Yrkeslärarprogrammet
VFU inom Ämneslärarprogrammet
VFU inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
VFU utomlands
 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta