Till startsida

VAL-projektet - Vidareutbildning Av lärare utan Lärarexamen

Ett nytt VAL-projekt startade höstterminen 2011. Antagning kan göras till och med 2017.

Utbildningen är en kompletterande utbildning och vänder sig till dig som är verksam i skolan men saknar lärarexamen. Målet med utbildningen är att kompletteringen ska leda till en lärarexamen.

Utbildningarna bedrivs av Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet. För samordning av projektet ansvarar Umeå universitet.

Omfattning och behörighet

Utbildningen omfattar max 120 högskolepoäng (hp = "gamla" 80 p) och vänder sig till verksamma lärare i grundskola och gymnasieskola med tidigare högskoleutbildning men som saknar lärarexamen.

Behörig att söka är den som:

  • Är verksam som lärare hos en skolhuvudman
  • Att högskolestudier finns i sådan omfattning att examen kan utfärdas inom den maximala ramen 120 högskolepoäng

 

Validering av lärarerfarenhet

För möjligheten att kunna tillgodoräkna studier inom det Allmänna utbildningsområdet (90 hp AUO) krävs relevant lärarerfarenhet, i normalfallet två år (minst 50%). Efter prövning av den reella kompetensen (validering) kan studierna inom det allmänna utbildningsområdet då omfatta 60 hp, dvs. 30 hp tillgodoräknas.
 

Du blir antagen om:

  • du uppfyller behörighetskraven
  • de kurser/inriktningar du saknar erbjuds vid Göteborgs universitet 

Nya övergångsregler för lärarexamen inom VAL

Examen för studenter med längre yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare

Inför HT14 kan du ansöka till VAL i enlighet med de övergångsregler som regeringen har beslutat om (SFS 2013:831).

Göteborgs universitet kan inte erbjuda 30 hp vetenskaplig kärna som är den kurs som enligt förordningen krävs för examen. Däremot kommer de som ansöker till Göteborgs universitet att bli erbjudna att läsa denna kurs på annat universitet/högskola som ingår i VAL-projektet. 

Läs mer på Umeå universitets hemsida.

Obehöriga yrkeslärare

Lärare som saknar lärarexamen och är verksamma inom gymnasieskolans yrkesämnen kan inte längre söka till VAL-projektet vid Göteborgs universitet. Däremot har man möjlighet att söka till det nya Yrkeslärarprogrammet som är en kortare väg till lärarexamen för personer med yrkeserfarenhet.

Vilka ämnen och inriktningar erbjuds inom VAL vid Göteborgs universitet?

VAL för lärare utan lärarexamen riktar sig till flertalet förekommande ämnen och inriktningar i skolan. För flertalet studerande innebär utbildningen kurser inom det allmänna utbildningsområdet (AUO). För dem som har AUO, men saknar kurs/kurser inom något ämne eller någon ämnesinriktning finns möjlighet att komplettera fram till examen.

Göteborgs universitet samverkar med andra lärosäten inom VAL-projektet avseende inriktningar som inte erbjuds vid Göteborgs universitet. Bland annat gäller detta inriktningar mot grundskolans tidigare år där samverkan sker med lärosätena i Karlstad, Jönköping och Malmö.

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker på uppdrag av regeringen. Vid Göteborgs universitet genomförs studierna inom det allmänna utbildningsområdet på halvfart med ett fåtal träffar. Undervisning mellan träffarna sker via nätet. Studier inom inriktningar (ämnen) genomförs vanligtvis på helfart på campus. När du blir antagen får du en individuellt anpassad utbildningsplan som du ska följa för att uppnå lärarexamen.

Vad krävs för lärarexamen?

  • Lärarexamen för undervisning i grundskolans tidigare år omfattar 210 hp. För examen krävs 120 hp i undervisnings- ämne/n och övriga kurser samt 90 hp AUO.

  • Lärarexamen för undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan omfattar 270 hp. För grundskolan krävs 180 hp varav 90 hp i ett undervisningsämne och om ett andra undervisningsämne ska ingå, 60 hp i det andra ämnet (för svenska och samhällskunskap krävs alltid 90 hp i vardera ämnet). För gymnasieskolan krävs 90 hp i vardera av två undervisningsämnen (för svenska och samhällskunskap krävs alltid 120 hp i vardera ämnet). Dessutom krävs 90 poäng AUO.

Introduktionsperiod

För att få ut en lärarlegitimation krävs generellt en genomgången introduktionsperiod. Skolverket medger dock vissa undantag från detta krav. I nedanstående länk hittar du information om vilka som omfattas av dessa undantag.
Information om undantag på Skolverkets webb >>

 

VAL-projektets nationella hemsida (länk till Umeå universitet) 

VAL - kontaktinformation

Antagningsfrågor

Antagning två gånger om året. Ansökan ska vara inkommen 15 april respektive 15 oktober.

Eva Lundin - samordnare
Johan Hellgren - studieadministratör

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid:
måndag-tisdag kl. 12.30-14.30
onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00

Besöksadress:
Skolgatan 2 i Haga (tidsbeställning)

Övergripande administrativa frågor

Projektledare Mats d Hermansson
Mats.Hermansson@gu.se

Innehållsfrågor AUO-kurser

May Fredriksson
May.Fredriksson@ped.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta