Till startsida

Ämneslärarprogrammet 270-330 hp

Vill du bli lärare? Vill du vara med och påverka framtiden och bidra till unga människors möjlighet att utvecklas och växa? Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt engagemang som lärare kommer du att vara med och skapa morgondagens programmerare, entreprenörer, svetsare, konstnärer… Oavsett vilka yrken människor väljer har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa. Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Programmet leder till en ämneslärarexamen i ett, två eller tre ämnen.

Du kan välja mellan två inriktningar:

Grundskolans årskurs 7–9, 270 hp

Ger behörighet för årskurs 1-9 t.o.m. gymnasieskolan beroende på ämnesval.

Gymnasieskolan, 300-330 hp 

Ger behörighet för årskurs 7-9 och gymnasiseskolan. För ämnena Bild, Idrott och hälsa och Musik får du dessutom behörighet i årskurs 1-6.

Båda dessa inriktningar ger möjlighet att undervisa andra åldrar än det som inriktningarna i huvudsak avser. Dessutom blir man behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

Hitta kursplan

Kursplan

Terminstider

Höstterminen 2014

1/9 introduktion för nyantagna

1/9 – 2/11 (period 1 och 2)
3/11 – 18/1 (period 3 och 4)

Terminstider för olika antagningsomgångar

Vårterminen 2015

19/1 introduktion för nyantagna

19/1 – 24/3 (period 1 och 2)
25/3 – 5/6 (period 3 och 4) 

Terminstider för olika antagningsomgångar

Till sidans topp

Ansökan

Ämneslärarprogammet startar varje hösttermin. Sök senast 15 april 2014 via antagning.se.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta