Till startsida

Stipendier för lärarstudenter

Just nu kan du inte ansöka om stipendium från Adlerbertska stipendiefonderna. Nästa ansökningsomgång öppnar den 28 april. Sista ansökningsdag inför höstterminen är den 31 maj.

 
Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande, bidrag till forskare etc. En del av dessa stipendier skall fördelas till studenter på Lärarprogrammen.

Behörig att söka är den som är antagen och heltidsstuderande på något av nedanstående program:

 • Lärarprogrammet (LP01)
 • Förskollärarprogrammet (LP11)
 • Grundlärarprogrammet (LP11)
 • Ämneslärarprogrammet (LP11)
 • Yrkeslärarprogrammet (LP11) eller
 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
 • Den som har påbörjat lägst termin två och som har minst 30 godkända högskolepoäng.
   

Du söker via en elektronisk ansökningsblankett som du hittar i vänstermenyn. För att din ansökan ska behandlas måste relevanta intyg och bilagor vara stipendiehandläggaren tillhanda senast sista ansökningsdag. Sen eller ofullständig ansökan behandlas inte.

Du kan söka medel för

 1. Boendekostnader
 2. Enskilt projektarbete eller examensarbete utomlands
 3. VFU utomlands

När och hur söker du?

När det gäller stipendium för VFU utomlands och examensarbeten utomlands som ska genomföras på en hösttermin är ansökningsperioden preliminärt i april-maj varje år. För VFU-utomlands och examensarbete som ska genomföras under vårterminer, är ansökningsperioden preliminärt i oktober-november varje år. Om du redan har genomfört VFU-utomlands eller projekt-examensarbete utomlands och missat att söka stipendium, kan du ansöka retroaktivt i nästkommande ansökningsomgång, dock senast terminen efter. Stipendium för boendekostnader kan du endast ansöka om en gång per år och ansökningsperioden är preliminärt i april-maj. Samtliga stipendium sökes via elektronisk ansökningsblankett som du hittar i vänstermenyn. Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under pågående ansökningsperiod.

När och hur får du besked om du fått stipendium?

Beslut skickas till din studentmail och datumen varierar beroende på vad du söker för. Se under respektive ansökningsområde.

Kontakt

Lotta Huldén, Handläggare internationalisering

adlerbertska@lun.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta