Till startsida
Webbkarta

Sammanträdestider

Hösten 2014

Tisdag 26 augusti, kl. 9.00 – onsdag den 27 augusti, kl.13.00 (internat)

Onsdag den 24 september, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 22 oktober, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 6 november, kl. 13.00 – ca 16.00 (reserv)

Onsdag den 26 november, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 11 december, kl. 9.00 – ca 16.00

Lokal, om inget annat anges, är: sammanträdesrum Linné, plan 2,
Lärarutbildningsnämnden, Skolgatan 2.

Våren 2015

Onsdag den 21 januari, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 18 februari, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 25 mars, kl. 9.00 – ca 16.00

Onsdag den 29 april, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 19 maj, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 11 juni, kl. 9.00 – ca 16.00

Lokal, om inget annat anges, är: sammanträdesrum Linné, plan 2,
Lärarutbildningsnämnden, Skolgatan 2.


 

Till sidans topp