Till startsida

Sammanträdestider

Våren 2014

Torsdag den 23 januari, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 18 februari, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 20 mars, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 29 april, kl. 9.00 – ca 16.00

Torsdag den 22 maj, kl. 9.00 – ca 16.00

Tisdag den 10 juni, kl. 9.00 – ca 16.00
 

Lokal, om inget annat anges, är: sammanträdesrum Linné, plan 2,
Lärarutbildningsnämnden, Skolgatan 2.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta