Till startsida

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling

Likabehandlingsarbete vid Lärarutbildningsnämnden

Vid Göteborgs universitet pågår ett kontinerligt arbete med att säkerställa en god arbetsmiljö för anställda oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder och sexuell läggning. Likabehandlingskommittén vid GU har uppdraget är att samordna arbetet med jämställdhet och jämlikhet inom Göteborgs universitet samt att ge rektor och styrelse råd i dessa frågor.

Vid Lärarutbildningsnämnden (LUN) är likabehandling, jämlikhet och jämställdhet viktiga led i kansliets kvalitetsarbete.

Övergripande mål

  • Arbetsförhållanden ska präglas av jämställda attityder och vara lämpade för både kvinnor och män.
  • Trakasserier får inte förekomma och arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka och vid behov vidta åtgärder
  • Verka för jämn balans mellan könen vid personalrekrytering.
  • Verka för att löneskillnader är sakligt motiverade och inte baserade på kön.

 

Likabehandling - dokument

Handlingsplan för likabehandlingsarbetet vid UFL:s kansli 2009Likabehandling, jämlikhet och jämställdhetsplan 2007 – 2010

Handlingsplan för UFL:s personal 2008

Handlingsplan för UFL:s personal 2007

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

......................................

Likabehandlingsombud vid LUN:s kansli:
Tove Westerberg
031-786 5713
tove.westerberg@gu.se

......................................

Likabehandlingsarbete vid Göteborgs universitet (GUgemensam sida)
www.gu.se/omuniversitetet/
jamlikhet/

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta