Till startsida

Kompetensutveckling inom lärarutbildningen

Kompetensutveckling inom lärarutbildningen (KIL) är en del av Lärarutbildningsnämndens (LUN) kvalitetsarbete. KIL riktar sig till dig som är lärare, arbetsledare och/eller administratör inom lärarutbildningen, oavsett om du är anställd vid Göteborgs universitet och eller om du är anställd av en skolhuvudman.

KIL bidrar till att alla som arbetar med lärarutbildningen har de kunskaper och förmågor som krävs för att stödja studenternas utveckling mot examensmålen.

Satsning på VFU


I augusti 2012 beslutade LUN göra en satsning på kompetensutveckling för nyckelpersoner inom de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen (VFU), och särskilt på dig som är lokal lärarutbildare (LLU). Denna satsning går under namnet ”VFU-KIL:en”.

VFU-KIL:en är intygsgivande och har tre delar:
• Introduktion till lärarutbildningen med fokus på verksamhetsförlagd utbildning
• Mer om uppdraget som lokal lärarutbildare
• Samtalsmetodik
(artikel)
 
VFU-KIL:en är en seminarieserie. De tre tillfällena är uppbyggda som samtal mellan kursledare och kursdeltagare kring lärarutbildningen och uppdraget som lokal lärarutbildare. Dina kunskaper och erfarenheter som lokal lärarutbildare är viktiga i utbildningen av nästa generation förskollärare och lärare i skola och fritidshem. Genom samtalen utvecklar kursdeltagarna och kursledarna tillsammans sin förmåga att, utifrån sina olika roller, stödja studenternas utveckling.

Under seminarieserien kommer du att möta VFU-ansvariga vid LUN:s kansli och lärarutbildare från institutioner vid Göteborgs universitet (GU) med kursansvar för VFU-kurser inom 2011 års lärarutbildning.

Var genomförs VFU-KIL:en?

VFU-KIL:en genomförs oftast vid GU, i Lärarutbildningsnämndens och/eller Pedagogens centralt belägna lokaler. Under 2012 och 2013 har det kommit önskemål om att förlägga seminarieserien i skolan, under konferenstider och på studiedagar. Våren 2012 genomfördes VFU-KIL för lokala lärarutbildare inom förskola, grundskola och fritidshem i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad. Under höstterminen 2013 är VFU-KIL:en också lokaliserad till Kungsbacka och Partille. VFU-KIL:en ges för LLU inom Ämneslärarprogrammet i v. 44, 2013.

Under 2013 och 2014 kommer samtliga grundskollärare (HT13 och VT14) och förskollärare (HT14) i stadsdelen Örgryte-Härlanda att gå VFU-KIL:en.

 

 

Kontakt

Om du har frågor om Kompetensutveckling inom lärarutbildningen, vänligen kontakta kil@lun.gu.se

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta