Till startsida

IT i lärarutbildningen

Välkommen till LUN:s sidor om IKT i lärarutbildningen.
”En hållbar lärarutbildning” SOU 2008:109, anger fyra övergripande perspektiv som genomgående ska prägla och genomsyra all lärarutbildning. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som utbildningsresurs är ett av dem.

 

 

 

 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta