Till startsida
Webbkarta

Välkommen till Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet!

Information till dig som är antagen till Förskollärarprogrammet (båda sökalternativen) höstterminen 2014

Introduktionshögtid 1 september 10-11.30
Utbildningen startar med en introduktionshögtid måndag 1 september kl. 10.00. Plats för denna uppstart är Haga Kyrkogata 2 i Göteborg (lokal Smyrnakyrkan) och hållplatsen heter "Hagakyrkan". Under introduktionen hälsas du välkommen tillsammans med studenter från andra lärarprogram och du får övergripande information om lärarutbildningen. Medverkande är bl.a. vicerektor vid Göteborgs universitet, Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, skolverksamheterna, Göta Studentkår samt musikgruppen Jaerv. Programmet sträcker sig fram till ca kl. 11.30.

Programintroduktion
För dig som antagits till ”Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass” äger programintroduktionen rum 1 september kl. 13.00-14.45 i Kjell Härnqvistsalen AK2 155, Hus A på Pedagogen, Västra Hamngatan 25, alltså samma dag som introduktionshögtiden.
Om du antagits till ”Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass” har du din första obligatoriska träff onsdag 3 september kl. 8.15-16.45 i lokal B1 114, Hus B på Pedagogen, Läroverksgatan 15. Du är också välkommen att vara med vid introduktionshögtiden 1/9 kl. 10.00 på Haga Kyrkogata 2 i Göteborg (lokal Smyrnakyrkan).

Under kvällen ordnar studentkåren aktiviteter, se mottagningsschema.

Registrering
För att påbörja din utbildning hos oss måste du registrera dig på din första programkurs, och det gör du i ditt studentkonto. Aktivera ditt studentkonto (fr.o.m. 12/8) och registrera dig på första programkursen.

OBS! Du som antagits till "Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass" och till ”Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass” kan inte registrera dig på grund av ett tillfälligt tekniskt fel i Ladok. Institutionen har därför registrerat alla på första kursen, med undantag av er som meddelat att ni inte ska börja utbildningen.

Registrera rätt adress 12 augusti -6 september
Det är nödvändigt för oss vid lärarutbildningen att du har aktuella kontaktuppgifter i studiedokumentationssystemet Ladok. Du behöver  lägga in en uppdaterad adress i Ladok om den folkbokföringsadress som syns där inte stämmer (kan göras tidigast 12/8 efter att du aktiverat ditt studentkonto).
Information om hur du registrerar rätt adress

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningen inom lärarprogrammen består av såväl högskoleförlagd utbildning (HFU) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som lärarstudent kommer du att få en VFU-placering i Göteborgsregionen. Utgångspunkten för placering är VFU-områdets möjlighet att ta emot studenter inom olika program, inriktningar och ämneskombinationer. Information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och belastningsregisterutdrag

GUL - Göteborgs universitets lärplattform
Göteborgs universitets lärplattform, GUL fungerar som en virtuell föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera. Med hjälp av en rad olika verktyg kan lärare kommunicera med studenter, lägga ut information och följa upp resultat. På Förskollärarprogrammets öppna sidor i GUL hittar du bl.a. kursplan och litteraturlista för första kursen, LÖK10G respektive LÖFÖ00Y. Läs mer om hur GUL fungerar, exempelvis GUL i mobilen, om GUL-support för studenter m.m.

Checklista för dig som är ny lärarstudent

Bra att veta inför studierna - allmän information:

 

Sista svarsdag

Obs! Senast 31 juli måste du logga in på antagning.se och tacka ja till din utbildningsplats för att behålla den!

Viktiga datum

11/7 Antagningsbesked 1 med svarskrav
31/7 Sista svarsdag
6/8 Slutgiltligt antagningsbesked
19–26/8 resp.      25–31/8      Registrering
1/9 Introduktionshögtid
3/9 Programintroduktion Förskollärarprogram med yrkeserfarenhet
Senast 6/9 Registrering av adress


 
 

 

Till sidans topp