Till startsida

Välkommen till Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet!

Sidan håller på att uppdateras inför HT14 (är klar 8/7)

Information till dig som är antagen till Förskollärarprogrammet (båda sökalternativen) höstterminen 2014

Introduktionshögtid 1 september 10-11.40
Utbildningen startar med en introduktionshögtid måndag 20 januari kl. 10.00. Plats för denna uppstart är Smyrnakyrkan, på Haga Kyrkogata 2 i Göteborg och hållplatsen heter "Hagakyrkan". Under introduktionen hälsas du välkommen tillsammans med studenter från andra lärarprogram och du får övergripande information om lärarutbildningen. Medverkande är bl.a. vicerektor vid Göteborgs universitet, Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, skolverksamheterna, Göta Studentkår samt musikgruppen Jaerv. Programmet sträcker sig fram till ca kl. 11.40.

Programintroduktion
För studenter som antagits till ”Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass” äger programintroduktionen rum 20 januari kl. 13.00-14.45 i Kjell Härnqvistsalen, Hus A på Pedagogen, Västra Hamngatan 25.
Antagna till ”Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass” har sin programintroduktion tisdag 21 januari kl. 8.15 – 10.00, i lokal B1 133, Hus B på Pedagogen, Läroverksgatan 15.

Under kvällen 20 januari finns möjlighet att ta del av kåraktiviteter, se mottagningsschema.

Registrering 13-20 januari

För att påbörja din utbildning hos oss måste du registrera dig på din första programkurs, och det gör du i ditt studentkonto.
Aktivera ditt studentkonto (fr.o.m. 10/1) och registrera dig på första programkursen. Observera att du endast kan registrera dig mellan 13/1 och 20/1.

Registrera rätt adress
10-26 januari
Det är nödvändigt för oss vid lärarutbildningen att du har aktuella kontaktuppgifter i studiedokumentationssystemet Ladok. Du behöver  lägga in en uppdaterad adress i Ladok om den folkbokföringsadress som syns där inte stämmer (kan göras tidigast 10/1 efter att du aktiverat ditt studentkonto).
Information om hur du registrerar rätt adress

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningen inom lärarprogrammen består av såväl högskoleförlagd utbildning (HFU) som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som lärarstudent kommer du att få en VFU-placering i Göteborgsregionen. Utgångspunkten för placering är VFU-områdets möjlighet att ta emot studenter inom olika program, inriktningar och ämneskombinationer. Information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Information om belastningsregisterutdrag

GUL - Göteborgs universitets lärplattform (Heléne skriver text)
Göteborgs universitets lärplattform, GUL
Kursplan och litteraturlista för första kursen, LÖK10G (på programmets sidor i GUL)
LÖFÖ00? Särskild sida på GUL?
 

Bra att veta inför studierna - allmän information:

Viktiga datum

11 juli Antagningsbesked 1 med svarskrav
31 juli Sista svarsdag
6 augusti Slutgiltligt antagningsbesked
  Registrering
1 september Introduktion för lärarutbildningsprogram
Senast Registrering av adress


 
 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta