Till startsida

Forskarskola i utbildningsvetenskap

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet.

CUL har till syfte att främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet samt att verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.

För mer information om forskarutbildning och forskning i anslutning till lärarutbildning, se CUL:s webbsajt
 

Kontaktinformation

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL), Göteborgs universitet

Box 135, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 5793

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta