Till startsida

Utlysning av utvecklingsmedel 2008

Nyhet: 2007-09-01

Den 14 juni beslutade UFL att nämndens utvecklingsmedel för grundutbildning årligen ska utlysas för nästkommande år och att den 28 september är sista datum för institutioner och andra att lämna in ansökningar om utvecklingsmedel för år 2008. Lärarutbildningsråden kan även inkomma med ansökningar om utvecklingsmedel vid senare tillfälle. Institutioner och lärarutbildningråd har meddelats per post enligt sändlistan i besutet.
 

Utlysning av utvecklingsmedel 2008

AV:

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta