Till startsida

Nyheter

 • Skolteam ska bli bättre på nyanländas lärande

  [2014-04-16] Som ett av de första lärosätena i landet erbjuder Göteborgs universitet kompetensutveckling för skolledare, lärare och annan personal som arbetar med nyanlända elever. Den 10 april var det kursstart för drygt 100 personer från skolor i Västsverige och andra delar av landet.

 • "Lärare är det jag är"

  [2014-04-15] Har du utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Gör som Ian Hitizeroth - komplettera inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV-projektet).

 • Ordföranden har ordet, april 2014

  [2014-04-11] Det finns mycket att säga om regeringens iver att reformera skola och lärarutbildning. Vi klagar ofta på hög reformtakt och detaljstyrning. Men att frågorna står högt på den politiska dagordningen är också en injektion i vårt lokala utvecklingsarbete. Sällan har lärarutbildningsuppdraget varit så uppmärksammat och lärarkompetensen betonats så mycket i den offentliga debatten som nu!

 • Ytterligare en halv miljard satsas på Läslyftet

  [2014-04-08] Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen att medlen för Läslyftet mer än fördubblas.

 • Ett erkännande för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet

  [2014-04-04] Regeringen har tidigare meddelat att högskolan ska byggas ut med 10 000 nya utbildningsplatser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna. På Göteborgs universitet innebär det 951 nya platser mellan 2015 och 2018.

 • "Det kommer att löna sig för både mina elever och mig"

  [2014-04-01] Mahamud Hassan Omar är sedan HT12 student inom VAL-projektet* vid Göteborgs universitet. Det innebär att han läser kurser inom det allmänna utbildningsområdet för att kunna arbeta som behörig lärare. Dessutom studerar han alfabetisering på institutionen för svenska språket.

 • Dags att nominera till Lärarutbildningsnämndens pedagogiska pris

  [2014-03-26] Det pedagogiska priset vid Lärarutbildningsnämnden är ett lagpris som delas ut till en grupp av lärare. Dessa ska tillsammans ha arbetat med att utveckla kvaliteten i lärarutbildning, lärarfortbildning eller utbildning på forskarutbildningsnivå inom Lärarutbildningsnämndens ansvarsområde.

 • VFU utomlands lika och olika

  [2014-03-21] Goda kunskaper i det aktuella språket. Inre driv och nyfikenhet. Ödmjukhet inför skillnader in värderingar och synsätt på barn. Detta är några saker att tänka på för den som vill göra sin VFU utomlands, enligt Josina Gustavsson, student på Förskollärarprogrammet.

 • Nya kurser i somaliska ger behöriga modersmålslärare

  [2014-03-19] Med start HT14 ges fyra kurser i somaliska som ett samarbete mellan Lärarutbildningsnämnden och Institutionen för språk och litteraturer. Kursernas huvudsyfte är att de ska leda fram till behörighet som modersmålslärare i somaliska. Kurserna kan dock sökas även av andra intresserade med tillräckliga förkunskaper.

 • Stämningsfull och välbesökt examenshögtid

  [2014-03-10] Diplomutdelning. Gratulation. Fotografering. Och så alla vackra tal. Det var några av beståndsdelarna i den numera traditionsenliga examenshögtiden för lärare, fredagen den 7 mars i Göteborgs universitets aula, Vasaparken.

Fler nyheter

RSS

RSS-formatet används för att ta emot de senaste nyheterna från en webb utan att aktivt besöka sajten.   Rss-ikon

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta