Till startsida

Nyheter

 • Utbildningschefen har ordet - september

  [2014-09-19] Måndagen den 1 september välkomnades närmare 1000 nya studenter till sin första dag på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Antalet antagna har tydligt stiget över tid och inför denna hösttermin är siffrorna högre än på länge.

 • Allvar och fakta startade satsning på lärande om hållbar utveckling

  [2014-09-04] Förlamande klimatångest. Eller insikter, perspektiv och verktyg för att kunna jobba med hållbar utveckling i skolan? Ämneslärarstudenterna vid Göteborgs universitet förbereds nu för det senare och arbetet startade med ett inspirerande seminarium av Pär Holmgren, meteorolog och klimatföreläsare.

 • "Jobba med ungdomar håller en ung länge!"

  [2014-09-04] Mikael Palmqvist, matte-/NO-lärare på högstadiet, var en av talarna på introduktionshögtiden för nya lärarstudenter. Han har arbetat som lärare i 14 år nu, trivs fortfarande och älskar att tända elevernas nyfikenhet på sina ämnen.

 • Välkomna alla nya lärarstudenter!

  [2014-09-01] Demokrati- och värdegrundsarbete. Kollegialt lärande och medie- och informationskompetens. Detta väntar de 850 blivande lärarna som idag deltog i lärarutbildningens introduktionshögtid. Men innan dess ska de plugga i flera år och ¿ och inte minst - ha kul!

 • Kraftfull satsning på hållbar utveckling i Ämneslärarprogrammet

  [2014-08-29] Vid sju tillfällen under hösten kommer alla studenter i termin tre på Ämneslärarprogrammet att delta i en tvärvetenskaplig kurs om hållbar utveckling. Detta oavsett vilket ämne man ska undervisa i. Universeum och Världskulturmuseet är två av flera aktörer som bidrar med kompetens och alternativa lärmiljöer.

 • "Ju bättre förberedd man är desto bättre vistelse får man"

  [2014-08-22] 35 studenter gör i höst sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, utomlands. Nytt för i år är att de deltar i en förberedande utbildning vid två tillfällen innan de åker. Syftet med dessa seminarier är att studenterna vara väl förberedda och därmed kunna få ut så mycket som möjligt av sin VFU-period.

 • Övningsförskola öppnar karriärväg för duktiga förskollärare

  [2014-08-08] Förskollärarstudenter vid Göteborgs universitet gör från och med denna termin sin verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) på särskilda övningsförskolor. Detta för att uppnå ett fördjupat samarbete och en större växelverkan mellan universitetet och förskolorna. Och duktiga förskollärare kan nu göra karriär inom den pedagogiska verksamheten.

 • Stor ökning av antalet antagna lärarstudenter

  [2014-08-08] Göteborgs universitet antar cirka 25 % fler studenter till lärarutbildningen i höst jämfört med förra hösten. Ökningen berör främst påbyggnadsprogrammen Speciallärarprogrammet och Specialpedagogiska programmet men även Ämneslärarprogrammet kommer att ha fler studenter i höst.

 • Regeringen ger miljonstöd för att möta bristen på matematik- och NO-lärare

  [2014-07-09] Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet satsar stort på ett innovativt samverkansprojekt med Göteborgs Stad. Samarbetet syftar till att möta den alarmerande bristen på behöriga lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Regeringen har nu valt att stödja projektet och avsätter fyra miljoner kronor till utvecklingsarbetet.

 • Behovet av olika lärarkategorier

  [2014-07-02] Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet utarbeta en detaljerad prognos över behovet av olika lärarkategorier.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta