Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • När berättande, humor och känsla styr undervisningen

  [2014-11-28] Maria Blennqvist är lärare i NO/teknik på Thorildsskolan Kungälv. Hon brinner för ny teknik, som robotar till exempel, och vill verkligen att även tjejerna i hennes klasser ska upptäcka det som är roligt och spännande med hennes ämnen.

 • Lektorer i skolan

  [2014-11-28] Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) bjöd in lektorer i skolan och CUL-doktorander till en eftermiddag på temat ¿Lektorer i skolan¿. Huvudsyftet med träffen var att mötas och dela erfarenheter kring de olika uppdrag lektorerna har.

 • "Att läsa till lärare är jätteutvecklande"

  [2014-11-25] Emil Dornerus läser till grundlärare, årskurs 4-6, ämnena musik, matte, engelska och svenska. Han är nu inne på sin femte termin av åtta. ¿På denna utbildning blir jag medveten om mig själv och min omgivning på ett sätt som jag har nytta av hela livet¿, säger han.

 • Läraren som tänker med hjärtat - alla ska med!

  [2014-11-07] En skola som alla mår bra i. Det är Helena Josefssons mål, och det är med det målet i sikte hon nu studerar på Specialpedagogprogrammet, en påbyggnadsutbildning för lärare.

 • Övningsförskoleprojekt bygger stabila nätverk runt studenterna

  [2014-11-07] Göteborgs universitet deltar i en femårig nationell försöksverksamhet med övningsförskolor. Detta sker i nära samverkan med förskoleområden i Göteborgsregionen. Projektet startades upp med en festlig kickoff på Värlskulturmuseet.

 • Ordföranden har ordet, oktober

  [2014-10-31] http://www.lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/forsoksverksamhet-med-ovningsforskoleomraden/

 • Göteborgs universitet tar fram strategi för att öka antalet lärarstudenter

  [2014-10-30] Lärarutbildningen har i uppdrag att öka antalet utbildningsplatser med 25 procent. I Göteborg innebär det en ökning med nästan tusen studenter till 2018. Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet samarbetar med kommunikationsbyrån Solberg för att ta fram en kommunikationsstrategi för att attrahera nya lärarstudenter.

 • Kungälv kompetensutvecklar kring VFU

  [2014-10-27] Hur mycket får jag leda och lägga mig i? Vilka är förväntningarna på mig? Hur mycket ska studenterna undervisa? Detta var några av frågorna när lokala lärarutbildare samlades i Mimers hus för en fortbildning som ska förbereda dem för uppdraget att handleda lärarstudenter.

 • Rektorsutbildningen åter till Göteborgs universitet

  [2014-10-24] Göteborgs universitet blir ett av de sex lärosäten som får ge det statliga rektorsprogrammet under en kommande sexårsperiod. Det framgår av ett beslut av Skolverket idag, fredag.

 • Ökat söktryck på nästan alla lärarprogram vid Göteborgs universitet

  [2014-10-20] Totalt har lärarutbildningen 4422 sökande till vårterminen 2015. Förskollärarprogrammet är populärast med hela 958 sökande.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp