Till startsida

Nyheter

 • Regeringen ger miljonstöd för att möta bristen på matematik- och NO-lärare

  [2014-07-09] Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet satsar stort på ett innovativt samverkansprojekt med Göteborgs Stad. Samarbetet syftar till att möta den alarmerande bristen på behöriga lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Regeringen har nu valt att stödja projektet och avsätter fyra miljoner kronor till utvecklingsarbetet.

 • Behovet av olika lärarkategorier

  [2014-07-02] Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet utarbeta en detaljerad prognos över behovet av olika lärarkategorier.

 • Fem frågor till läraren som gjort succé på Youtube

  [2014-07-01] Över 115 000 visningar på Youtube blev resultatet när Morgan Andersson spelade in en musikfilm med Whitney Houstons I will always love you för att säga farväl till sina elever efter fem år tillsammans. Sedan dess har han varit nerringd av media som alla vill höra om tankarna bakom filmen. Här kommer fem frågor till läraren från Sannaskolan i Göteborg.

 • Forskarskolan CUL avslutade läsåret med seminarium och mingel

  [2014-06-23] Doktorander, handledare, skolledare, temaledare och andra verksamma inom CUL:s forskarskola träffades den 17 juni för ett avslutningsseminarium. Huvudgäster var Eva Wallberg från Regeringskansliet och Jitka Lindén, legitimerad psykolog och professor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

 • Första kullen yrkeslärarstudenter klara med sin utbildning

  [2014-06-23] 2011 startade Yrkeslärarprogrammet inom den nya lärarutbildningen. I dagarna har studenterna fullgjort den treåriga utbildningen, som är på halvfart. Många har gått den samtidigt som de arbetat fulltid som lärare.

 • LUN har inlett ett samarbete med Den globala skolan

  [2014-06-19] Samarbete består dels av att Den globala skolan har varit behjälpliga mde att skaffa kontakter med VFU-skolor i Uganda. Sex studenter från grundlärarprogammet 4-6, kommer att göra två veckors VFU på tre olika skolor i Uganda: Viktoria Montessori School, Taibah Junior School samt Entebbe Christian School. Utöver dessa skolkontakter, har Den globala skolan skräddarsytt en förberedande utbildning, som samtliga studenter som ska göra VFU utomlands, ska delta i. Ungefär 35 studenter ska genomföra VFU utanför Sverige (i olika delar av världen) under höstterminen 2014.

 • Intervjuperson sökes till vår rekryteringsbroschyr inför 2015!

  [2014-06-19] Läser du till grundlärare F-3, och kan tänka dig att ställa upp på en intervju om varför du valt detta program?

 • Ordföranden har ordet, juni 2014

  [2014-06-18] Nu står sommar och semester för dörren och nyligen tog de första studenterna inom 2011 års lärarutbildning ¿ från Yrkeslärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och Kompletterande pedagogisk utbildning ¿ examen. Det är värt att uppmärksammas!

 • Lärarlag får pris för sin förmåga att bygga relationer med både elever och lärarstudenter

  [2014-06-18] Bosse bildoktorn på besök. Mycket av undervisningen på engelska. Ett tryggt klimat i ett stabilt lärarlag som jobbar ämnesintegrerat. Detta får lärarstudenterna som kommer till Fordons- och transportprogrammet vid Elof Lindälvs gymnasium möta.

 • Avtackning av VFU-ledare i LP01

  [2014-06-13] Lärarprogrammet LP01 fasas nu successivt ut och antalet studenter minskar år från år. Drygt 30 VFU-ledare avtackades därför den 11 juni. Deras insatser för kvaliteten i lärarutbildningen framhölls i tal av Lärarutbildningsnämndens utbildningschef Anna Brodin och VFU-ansvarig på programmet Lena Lundholm.

Fler nyheter

Kontaktinformation

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Box 135, 405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Skolgatan 2/Södra Allégatan 8

Telefon:
031-786 0000 (vx)

Fax:
031-786 5515

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta